คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET145,700,000
2นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์STHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET863,536
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรา สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET145,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภัทท สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET145,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมประสงค์ สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET145,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สมใจรัก สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET145,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิภาภัทร สหวัฒน์VNG -บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET145,700,000