คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai30,555,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์ICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET58,657,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อัญชนา ศิริวงศ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET364,304,380
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET319,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สันติ ศิริวงศ์RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)SET319,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรถพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์SSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET43,620,720