คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษีLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET244,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไกรสีห์ ศิริรังษีTAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET143,376,000
2นาย ไกรสีห์ ศิริรังษีLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET71,763,579