คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษีLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET280,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไกรสีห์ ศิริรังษีTAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET130,192,000
2นาย ไกรสีห์ ศิริรังษีLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET82,431,139