คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 06/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET750,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศกร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET750,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุจิน ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET748,763,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET653,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET483,840,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET470,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET467,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขจร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET467,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET467,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET454,691,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET449,237,500
2น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษมSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai6,740,362
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET441,875,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET422,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิรัช ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET379,368,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรงกร ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET154,448,875
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET152,880,125
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษมGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET126,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุขุมล ศิริมงคลเกษมUT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET6,777,000