คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 30/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันตชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,574,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET121,500,000
2นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET16,008,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET14,094,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,440,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,440,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์พิชชา ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET11,823,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET10,227,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. บุญสิตา ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET10,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)