คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET305,376,500
2นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET46,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันตชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET23,249,672
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET18,873,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,980,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,980,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์พิชชา ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET25,025,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET24,374,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรุณี ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET23,995,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. บุญสิตา ศักดิ์ชัยเจริญกุลTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET23,809,500