คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาย ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET471,338,384
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กรกฎ ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET15,911,808
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญ ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET15,700,608
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิมล ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET191,700,000
2นาย พิมล ศรีวิกรม์ZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET26,353,572
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิกร ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET115,560,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET108,039,990
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET67,357,230