คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 25/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาย ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET364,216,024
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญ ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET12,431,488
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กรกฎ ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET12,295,488
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิมล ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET88,121,481
2นาย พิมล ศรีวิกรม์ZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET17,569,048
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิกร ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET46,057,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET44,295,134
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET27,753,674