คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์SAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET707,152,096
2นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์TCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET6,497,910
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์SAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET631,147,776
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์SAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET145,759,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์SAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET33,377,400