คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์SAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,016,531,138
2นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์WP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET331,511,304
3นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์TCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET10,908,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์SAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET907,274,928
2นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์SSTRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยSET2,572,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์SAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET209,529,425
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์SAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET47,980,013