คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 06/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรสา วิมลเฉลาSE -บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)mai131,241,068
2น.ส. อรสา วิมลเฉลาSAM -บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET2,717,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติ วิมลเฉลาSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai162,146,175
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤติน วิมลเฉลาSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai38,475,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กฤตินา วิมลเฉลาSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai38,475,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลาSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai38,475,000