คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรสา วิมลเฉลาSE -บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)mai175,032,912
2น.ส. อรสา วิมลเฉลาSAM -บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET2,228,227
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติ วิมลเฉลาSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai231,328,543
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤติน วิมลเฉลาSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai54,891,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กฤตินา วิมลเฉลาSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai54,891,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัชราภรณ์ วิมลเฉลาSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai54,891,000