คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพพร วิฑูรชาติSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET626,188,098
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เกศินี วิฑูรชาติSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET178,900,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุพรรณ วิฑูรชาติSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET87,622,680