คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 02/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาลี วลัยเสถียรSPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยSET223,454,400
2นาย ชาลี วลัยเสถียรSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET57,219,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวรรณ วลัยเสถียรTISCO -บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET343,138,496
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียรTISCO -บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET622,802,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงใจ วลัยเสถียรTISCO -บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET318,526,750