คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาลี วลัยเสถียรTISCO -บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,104,285,002
2นาย ชาลี วลัยเสถียรSPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยSET403,422,750
3นาย ชาลี วลัยเสถียรSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET92,187,340
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)