คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai17,433,840
2น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะB -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET10,089,110
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET22,512,014
2นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai4,908,672
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะRSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET427,200,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะRSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET425,920,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะRSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET265,599,360