คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะB -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET14,124,754
2น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai8,551,906
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET33,768,021
2นาง ปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai2,772,144
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะRSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET507,300,380
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะRSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET505,780,380
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะRSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET315,399,240