คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 14/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET713,426,004
2นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET107,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET451,384,305
2นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET81,025,845
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET659,031,945
2นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET56,572,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET715,505,724
2นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET36,520,000
3นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET25,484,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET148,813,665
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูลTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET38,577,445