คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET445,706,515
2นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET75,175,763
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET650,742,235
2นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET59,001,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET704,452,092
2นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET43,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET706,505,652
2นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET29,700,000
3นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET20,725,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรรษพร ลี้อิสสระนุกูลMVP -บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูลSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET146,941,795
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูลTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET23,146,467