คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล2S -บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)mai201,008,774
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุภัสสรา ลีสวัสดิ์ตระกูล2S -บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)mai24,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลCHG -บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)SET1,007,131,356
2คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET105,009,303
3คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลGSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET24,578,568
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET486,045,000
2นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET92,541,848
3นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET45,057,840
4นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET37,715,760
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET1,330,138,132
2นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET57,436,083
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET40,443,185
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET25,204,001
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET23,438,606