คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล2S -บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)mai189,475,484
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลCHG -บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)SET983,152,038
2คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET129,297,169
3คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลGSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET24,578,568
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET628,618,200
2นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET101,303,207
3นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET50,464,781
4นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET47,144,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET1,489,754,708
2นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET52,441,641
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET45,044,367
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET25,932,480
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET23,725,640