คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET25,943,239
2นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET19,034,745
3นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET9,064,881
4นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET6,191,227
5นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงB -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET1,347,398
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET240,720,230
2นาย ชินชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET67,889,462
3นาย ชินชัย ลีนะบรรจงDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai16,902,291
4นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,282,824
5นาย ชินชัย ลีนะบรรจงTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET2,816,646
6นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET2,001,258
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET24,354,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET58,800,000
2น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET22,676,567
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET84,651,293
2น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET22,675,530
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET21,906,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET92,233,414
2นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET7,519,226
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินภัทร ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET2,536,380