คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/08/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET28,312,263
2นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET22,539,240
3นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET9,064,881
4นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai5,811,048
5นาย ชนะชัย ลีนะบรรจงB -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET4,116,672
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินชัย ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET246,013,378
2นาย ชินชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET80,131,824
3นาย ชินชัย ลีนะบรรจงDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai17,125,766
4นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,760,727
5นาย ชินชัย ลีนะบรรจงPAE -บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET2,001,258
6นาย ชินชัย ลีนะบรรจงTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET1,840,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET33,167,664
2น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจงDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai1,938,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET59,601,402
2น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET26,765,784
3น.ส. ชินรี ลีนะบรรจงRWI -บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai4,393,884
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET88,839,309
2น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET26,764,560
3น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจงUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai3,258,128
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET25,856,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชินภัทร ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET14,855,256
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงEMC -บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)SET92,233,414
2นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงCEN -บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)SET8,875,152
3นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจงDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai1,200,472