คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์APCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET16,111,920
2นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,883,156
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET136,124,415
2นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์INOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET25,609,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์STAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai26,141,280
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET156,904,587
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET44,889,390
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทนา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET42,281,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชู ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET33,587,379
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จริยา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET33,587,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธีรารัตน์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET27,917,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. สุเมธและ/หรือนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET16,934,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พาสินี ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET6,237,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุลักษณา ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,840,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุรางค์ ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET5,764,500