คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุลPLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET580,257,255
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุลPLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET342,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุลPLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET341,865,000