คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ลิมทรงTHIP -บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET26,887,500
2นาย สมเกียรติ ลิมทรงTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET25,029,269
3นาย สมเกียรติ ลิมทรงTAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET19,907,312
4นาย สมเกียรติ ลิมทรงASIAN -บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET19,081,332
5นาย สมเกียรติ ลิมทรงTC -บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET18,878,400
6นาย สมเกียรติ ลิมทรงLEE -บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)SET14,746,784
7นาย สมเกียรติ ลิมทรงCHOTI -บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)SET2,870,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ก้องภพ ลิมทรงBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET778,050,000
2นาย ก้องภพ ลิมทรงGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET224,000,000
3นาย ก้องภพ ลิมทรงLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET211,362,204
4นาย ก้องภพ ลิมทรงTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET76,189,000
5นาย ก้องภพ ลิมทรงKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET47,353,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ประไพวรรณ ลิมทรงBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET596,144,000