คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ ลิมทรงTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET27,847,134
2นาย สมเกียรติ ลิมทรงASIAN -บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)SET27,055,620
3นาย สมเกียรติ ลิมทรงTC -บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET19,872,000
4นาย สมเกียรติ ลิมทรงTHIP -บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET18,225,000
5นาย สมเกียรติ ลิมทรงTAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET17,962,345
6นาย สมเกียรติ ลิมทรงLEE -บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)SET15,030,376
7นาย สมเกียรติ ลิมทรงCHOTI -บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)SET3,403,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ก้องภพ ลิมทรงBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET806,715,000
2นาย ก้องภพ ลิมทรงGFPT -บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)SET350,000,000
3นาย ก้องภพ ลิมทรงLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET242,780,910
4นาย ก้องภพ ลิมทรงTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET73,691,000
5นาย ก้องภพ ลิมทรงKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET50,803,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ประไพวรรณ ลิมทรงBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET618,107,200