คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นภมาศ ลัดพลีBDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)SET4,021,451,600