คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 06/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นภมาศ ลัดพลีBDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)SET3,839,868,440