คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจริญ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET574,094,788
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิรมล รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET261,461,390
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET66,250,964
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัสภล รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET65,734,764
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET65,033,428