คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจริญ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET514,705,672
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิรมล รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET236,098,460
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET59,969,416
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัสภล รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET58,934,616
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET58,305,832