คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 25/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET472,130,909
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET156,080,736
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภโชติ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET19,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)