คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET675,842,215
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET102,930,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)