คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤตย์ รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET524,086,425
2นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ESTAR -บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET45,870,475
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์SCCC -บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)SET201,000,000
2น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET174,870,668
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศศิธร รัตนรักษ์SCCC -บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)SET366,441,626
2นาง ศศิธร รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET165,234,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)