คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤตย์ รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET594,708,000
2นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ESTAR -บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET53,733,985
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์SCCC -บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)SET315,000,000
2น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET198,434,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศศิธร รัตนรักษ์SCCC -บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)SET574,274,190
2นาง ศศิธร รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET187,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)