คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการPTG -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)SET750,500,000
2นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai270,109,665
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิศาล รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai93,130,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุนทร รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai47,399,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิวุฒิ รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai31,518,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนัท รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai28,110,804
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัคจิรา รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai24,352,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิทักษ์ รัชกิจประการPTG -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)SET792,131,546
2นาย พิทักษ์ รัชกิจประการCHOTI -บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)SET19,639,200