คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการPTG -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)SET640,590,000
2นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai117,964,248
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิศาล รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai66,732,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุนทร รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai34,944,660
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิวุฒิ รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai22,814,874
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนัท รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai20,142,706
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัคจิรา รัชกิจประการAMA -บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)mai17,449,920
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิทักษ์ รัชกิจประการPTG -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)SET679,565,484
2นาย พิทักษ์ รัชกิจประการCHOTI -บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)SET16,833,600