คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์SYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET60,000,000
2นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์APCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET48,646,080
3นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์HFT -บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET33,702,938
4นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์SIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai29,923,074
5นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์RCL -บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)SET19,585,412
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา สิทธิรังสรรค์FANCY -บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)SET1,814,616
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชมา สังข์รังสรรค์OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET2,970,141
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คเดช สุรเลิศรังสรรค์RSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET7,923,060
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)