คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์IMPACT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรทSET337,120,000
2นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์SYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET79,409,850
3นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์APCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET62,208,900
4นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์RCL -บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)SET42,772,246
5นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์HFT -บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET40,858,368
6นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์SIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai39,909,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กาญจนา สิทธิรังสรรค์FANCY -บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)SET2,150,656
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชมา สังข์รังสรรค์OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET3,928,251
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คเดช สุรเลิศรังสรรค์RSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET17,686,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)