คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/07/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai47,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai29,680,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai23,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai23,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai23,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai23,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริพร ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai23,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai23,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai12,862,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ญาณินท์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai5,834,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai5,632,410
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐธิดา ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai5,485,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิรายุ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai5,101,950
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)