คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 11/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai102,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai51,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai51,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai51,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai51,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai51,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai51,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว ศิริพร ยงค์สงวนชัยMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai51,300,000