คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET92,538,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET83,020,639
2นาย อนันต์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai12,713,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรถพล มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET49,470,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET49,470,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET44,899,957
2นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai12,670,856
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET44,620,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET31,056,658
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET31,040,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มาลิภา มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET11,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai12,165,600
2น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET4,850,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สถาพร มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai10,960,000
2นาย สถาพร มานัสสถิตย์(2)TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET6,182,198