คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET84,537,127
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET38,668,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรวดี มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET38,668,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิพร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET36,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรถพล มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET36,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มนัสพร มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET33,120,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET25,623,567
2นาย อนันต์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai12,342,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET22,233,912
2นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai12,300,904
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มาลิภา มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET8,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai11,810,400
2น.ส. จันทิพย์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สถาพร มานัสสถิตย์WINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai10,640,000
2นาย สถาพร มานัสสถิตย์(2)TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,730,912