คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 02/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ตัน ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET2,434,317,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อิง ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET405,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET405,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาสกร ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET405,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริษา ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET326,582,550