คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ ภัทรเลาหะVNT -บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)SET164,670,135
2นาย กิตติ ภัทรเลาหะRPC -บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)SET5,245,188
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะVNT -บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)SET243,459,808