คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วีณา ภัทรประสิทธิ์BLISS -บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)SET39,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์TTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET697,600,000
2นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET16,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์TTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET697,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์TTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET262,678,010
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์TTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET262,678,010