คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สร้อยศรี ภัทรประสิทธิ์TMI -บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai4,114,215
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์TTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET694,400,000
2นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET11,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์TTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET694,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์TTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET261,473,065
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์TTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET261,473,065