คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วงWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET169,961,127
2นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET123,490,000
3นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วงSDC -บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)SET39,640,500
4นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วงSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai4,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET189,330,331
2น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET92,000,000
3น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงSAMTEL -บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)SET31,589,310
4น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงSDC -บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)SET20,632,863
5น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงOTO -บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)mai5,480,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET195,015,600