คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อมร พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai491,600,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai490,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai60,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai60,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai54,045,200