คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อมร พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai479,310,195
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai477,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai59,358,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai58,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai52,694,070