คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุลSTEC -บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)SET486,558,834
2น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุลTSE -บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET24,343,200