คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 02/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธเนศ พานิชชีวะAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET8,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET2,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาติชาย พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai65,063,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET160,300,000
2นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะCHEWA -บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)mai25,492,368
3นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai10,251,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมหะทัย พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai7,654,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พาทิศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai7,654,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาริศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai7,654,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai7,654,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ พานิชชีวะESSO -บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET298,350,000
2นาย สมบัติ พานิชชีวะCKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET239,502,000
3นาย สมบัติ พานิชชีวะNMG -บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET49,300,000
4นาย สมบัติ พานิชชีวะNBC -บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai14,357,001
5นาย สมบัติ พานิชชีวะNEWS -บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai14,120,433
6นาย สมบัติ พานิชชีวะNINE -บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)mai10,740,000
7นาย สมบัติ พานิชชีวะMPG -บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,990,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นที พานิชชีวะTPRIME -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้SET45,900,000
2นาย นที พานิชชีวะGREEN -บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET5,115,694
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กีรติ พานิชชีวะTHRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET22,012,201
2นาย กีรติ พานิชชีวะTHREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET13,673,880