คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธเนศ พานิชชีวะAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET12,958,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET3,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาติชาย พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai104,914,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะTIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET165,900,000
2นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะCHEWA -บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)mai46,183,500
3นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai13,972,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมหะทัย พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai10,432,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พาทิศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai10,432,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาริศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai10,432,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai10,432,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ พานิชชีวะCKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET309,400,000
2นาย สมบัติ พานิชชีวะNMG -บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET49,300,000
3นาย สมบัติ พานิชชีวะNINE -บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)mai14,400,000
4นาย สมบัติ พานิชชีวะNEWS -บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai14,120,433
5นาย สมบัติ พานิชชีวะNBC -บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai11,267,410
6นาย สมบัติ พานิชชีวะMPG -บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,810,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นที พานิชชีวะTPRIME -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้SET64,400,000
2นาย นที พานิชชีวะGREEN -บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET5,392,218
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กีรติ พานิชชีวะTHREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET18,542,610