คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 23/09/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัชต์ พสวงศ์AAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET334,592,480
2นาย ธนรัชต์ พสวงศ์SKY -บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)mai165,279,540
3นาย ธนรัชต์ พสวงศ์SHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้SET27,027,000
4นาย ธนรัชต์ พสวงศ์TPP -บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)SET17,922,660
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปราโมทย์ พสวงศ์MONO -บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET165,100,000
2นาย ปราโมทย์ พสวงศ์TPP -บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)SET123,504,280
3นาย ปราโมทย์ พสวงศ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET43,553,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชาลียา พสวงศ์TPP -บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)SET13,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยศวี พสวงศ์TPP -บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)SET2,729,960