คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัชต์ พสวงศ์AAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET408,745,408
2นาย ธนรัชต์ พสวงศ์SHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้SET48,645,000
3นาย ธนรัชต์ พสวงศ์TPP -บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)SET21,017,220
4นาย ธนรัชต์ พสวงศ์BROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai13,681,841
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยศวี พสวงศ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET30,601,432
2นาย ยศวี พสวงศ์TPP -บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)SET3,201,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปราโมทย์ พสวงศ์TPP -บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)SET144,828,760
2นาย ปราโมทย์ พสวงศ์MONO -บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET85,800,000
3นาย ปราโมทย์ พสวงศ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET61,608,192
4นาย ปราโมทย์ พสวงศ์GSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET3,171,322
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชาลียา พสวงศ์TPP -บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)SET16,300,000