คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริชัย พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET173,034,450
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วนิดา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET132,931,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัศมี พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET130,030,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุนนดา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET93,504,429
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เปรมมิกา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET41,809,179