คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 25/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริชัย พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET161,498,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วนิดา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET124,069,680
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัศมี พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET121,361,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุนนดา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET87,270,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เปรมมิกา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET39,021,900