คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภัสนันท์ พรรณนิภาTQM -บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,209,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. อัญชลิน พรรณนิภาTQM -บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,204,875,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัตนา พรรณนิภาTQM -บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET377,995,275
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)