คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัตนา พรมสวัสดิ์PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET683,054,140
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET209,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET209,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จำลอง พรมสวัสดิ์PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET207,690,000