คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัตนา พรมสวัสดิ์PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET510,360,036
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET165,800,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET156,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จำลอง พรมสวัสดิ์PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET153,600,000