คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุลBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET39,039,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทวัส พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET547,387,059
2นาย วิทวัส พรกุลSC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET55,880,000
3นาย วิทวัส พรกุลPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET10,920,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิศรา พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET449,280,000
2น.ส. วิศรา พรกุลPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET140,297,508
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิษฎา พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET28,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุลTISCO -บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,268,880,000
2นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุลKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET117,647,290
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาสกร ฉัตรสถาพรกุลTMC -บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai1,698,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)