คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุลBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET28,670,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทวัส พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET428,680,000
2นาย วิทวัส พรกุลPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET70,500,000
3นาย วิทวัส พรกุลSC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET55,860,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิศรา พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET375,200,000
2น.ส. วิศรา พรกุลPRIN -บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)SET211,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิษฎา พรกุลDCON -บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET22,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุลTISCO -บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET923,166,375
2นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุลKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET73,611,380
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาสกร ฉัตรสถาพรกุลTMC -บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai1,260,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)