คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 14/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌาJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET742,805,663
2น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌาJ -บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET4,507,833