คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 05/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัสPLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET259,440,000
2นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET43,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET18,124,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดุษฎี พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET19,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET18,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัชนี พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET17,928,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุณี พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET5,997,060
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริกุล พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET4,766,390
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริมนัส พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET1,239,000