คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัสPLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET469,200,000
2นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET80,410,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัสPLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET84,073,500
2นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET33,891,880
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ดุษฎี พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET20,570,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัชนี พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET18,565,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET18,513,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุณี พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET11,214,502
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริกุล พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET8,913,149
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริมนัส พงษ์สุทธิมนัสROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET2,316,930