คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET565,140,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET565,140,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET565,140,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET565,140,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET203,715,120