คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 30/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET397,756,112
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET394,276,112
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET390,216,112
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET390,216,112
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET155,450,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)