คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีระ ปัทมวรกุลชัยPPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์คSET155,000,970
2นาย พีระ ปัทมวรกุลชัยLHHOTEL -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทลSET144,734,080
3นาย พีระ ปัทมวรกุลชัยSANKO -บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai41,217,441
4นาย พีระ ปัทมวรกุลชัยSHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้SET9,141,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัยSANKO -บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai41,250,193