คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีระ ปัทมวรกุลชัยLHHOTEL -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทลSET298,948,365
2นาย พีระ ปัทมวรกุลชัยPPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์คSET161,156,400
3นาย พีระ ปัทมวรกุลชัยSANKO -บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai34,033,044
4นาย พีระ ปัทมวรกุลชัยSHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้SET13,809,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นานา ปัทมวรกุลชัยSANKO -บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai42,146,936