คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย องอาจ ปัณฑุยากรALLA -บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)SET231,546,654
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัลลยา ปัณฑุยากรALLA -บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)SET153,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากรALLA -บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)SET51,300,000