คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 02/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย องอาจ ปัณฑุยากรALLA -บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)SET254,040,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วัลลยา ปัณฑุยากรALLA -บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)SET168,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากรALLA -บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)SET56,250,000