คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาSPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET479,325,730
2นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาSPC -บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SET267,382,031
3นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาSCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET66,229,250
4นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาBTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET57,311,200
5นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาTNL -บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)SET37,601,760
6นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาFE -บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)SET22,275,000
7นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาOCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET10,022,500
8นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาPG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET8,294,951
9นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาNC -บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)SET4,247,796
10นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยาNPK -บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)mai2,133,280
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยาBTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET37,742,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยาBTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET3,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุกัญญา ปวโรฬารวิทยาPG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET3,060,413