คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรินทร บูลกุลBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai338,381,750
2น.ส. วรินทร บูลกุลAPEX -บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET10,202,129
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรุฒ บูลกุลBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai449,923,691
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วริศ บูลกุลBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai338,731,814
2นาย วริศ บูลกุลPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,872,481