คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรินทร บูลกุลBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai380,679,469
2น.ส. วรินทร บูลกุลAPEX -บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET13,341,245
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรุฒ บูลกุลBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai506,164,153
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วริศ บูลกุลBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai381,073,290
2นาย วริศ บูลกุลPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,836,047