คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุติมา บุษยโภคะIHL -บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET470,039,098
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทักษะ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET46,836,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุธีรา บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET33,677,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุวรรณ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET28,735,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรรถ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET18,172,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นันทณัช บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET14,160,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai87,474,000
2นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET9,364,150