คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุติมา บุษยโภคะIHL -บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET526,345,865
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทักษะ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET51,996,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุธีรา บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET37,387,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จารุวรรณ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET31,901,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรรถ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET19,440,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นันทณัช บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET15,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะTPAC -บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)mai94,644,000
2นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET10,395,793