คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 14/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติTU -บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET977,021,892
2นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai88,984,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai24,743,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิตยา บุญมีโชติCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai14,982,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ บุญมีโชติTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET206,040,000