คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติTU -บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET850,135,932
2นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai121,590,000
3นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติAPP -บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)mai5,643,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai39,456,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ บุญมีโชติTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET208,025,000