คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดาJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET1,557,257,170
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดาJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET940,124,514
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดาJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET377,067,922
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดาJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET319,293,963