คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดาJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET2,005,235,260
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดาJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET1,210,571,292
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดาJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET485,539,516
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดาJWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET411,145,651