คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 02/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยรรยง นิติสาโรจน์STPI -บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)SET321,236,806
2นาย ยรรยง นิติสาโรจน์MNIT2 -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2SET7,720,000
3นาย ยรรยง นิติสาโรจน์MIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET2,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์STEC -บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)SET392,039,987