คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยรรยง นิติสาโรจน์STPI -บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)SET455,535,387
2นาย ยรรยง นิติสาโรจน์MNIT2 -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2SET9,720,000
3นาย ยรรยง นิติสาโรจน์MIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET3,180,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์STEC -บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)SET524,417,125