คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/07/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุขุม นวพันธ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET935,270,390
2นาย สุขุม นวพันธ์MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET147,000,000
3นาย สุขุม นวพันธ์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET40,003,200
4นาย สุขุม นวพันธ์AIMCG -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรทSET24,675,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เมธ์วดี นวพันธ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET49,579,653