คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 11/11/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุขุม นวพันธ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET1,045,708,222
2นาย สุขุม นวพันธ์MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET241,500,000
3นาย สุขุม นวพันธ์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET44,262,800
4นาย สุขุม นวพันธ์AIMCG -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรทSET34,475,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เมธ์วดี นวพันธ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET55,434,077