คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET697,587,804
2นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์AIE -บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)mai11,617,233
3นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์KUMWEL -บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,950,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET581,085,615
2นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์AIE -บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)mai129,222,642
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET225,594,795
2นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์AIE -บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)mai37,282,228
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET68,796,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET59,638,504
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET58,968,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET51,023,143
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์AIE -บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)mai18,916,077