คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET775,097,560
2นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์AIE -บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)mai11,617,233
3นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์KUMWEL -บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai8,460,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET588,046,342
2นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์AIE -บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)mai147,448,743
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET250,660,883
2นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์AIE -บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)mai37,282,228
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET93,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET66,330,004
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET65,520,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET56,692,381
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง โสภา ธารีรัตนาวิบูลย์AIE -บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)mai18,916,077